1. třída


Týden od 15.6.2020 do 19.6.2020

Matematika

Matematika pracovní sešit:
            str. 65/ celá strana
            str. 66/ celá strana
            str. 67/celá strana
            str. 68/ cv. 5, 6, 7
            str. 69/ cv. 3, 5
            str. 70/cv. 2, 3, 4
            str. 71/cv. 2, 3, 5, 7
Pracovní sešit do matematiky NEVYHAZUJTE, v září ho od strany 72 budeme dodělávat!

Český jazyk

Slabikář: : str. 83/- procvičování písmene G (celá strana)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 83, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Věty opět obloučkujte.

str. 84/- procvičování písmene G (celá strana)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 84, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Psací článek neobloučkujte.

str. 85/- procvičování písmene G (celá strana)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 85, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Věty opět obloučkujte

str. 86 a str. 87/- nové písmeno ď, ť, ň (celé strany)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 86 a 87, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Všechny slova a věty obloučkujte.
Ve cv.1/ říkanka vyznačit barevně ď, ť, ň

Dole na straně 87 dětem prosím přečtěte dopis od krále Oty I.

Stranou 87 ve slabikáři letošní školní rok skončíme, slabikář NEVYHAZUJTE, v září ho budeme dodělávat!

Písanka 3: str.31/ celá strana, str. 35/ celá strana, str. 36/ celá strana, str. 38/ celá strana, str. 39/celá strana (písanku také nevyhazujte a o prázdninách můžete procvičovat a doplnit si vynechané strany).

NEPOVINNÉ: V písance se ve škole vracíme k vynechaným stranám!

Prvouka

V prvouce prosím dokončit kapitolu Lidské tělo.

Pracovní sešit: str. 51/ cv.1, cv.2, cv.3
str. 52/cv.1, cv.2, cv.3

Pracovní sešit do prvouky opět NEVYHAZUJTE!

Pro Kevina

ČESKÝ JAZYK :

Slabikář: : str. 83/- procvičování písmene G (celá strana)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 83, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Věty opět obloučkujte.

str. 84/- procvičování písmene G (celá strana)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 84, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Psací článek neobloučkujte.

str. 86 a str. 87/- nové písmeno ď, ť, ň (celé strany)
Vždy dole na straně jsou pokyny, jak jednotlivá cvičení vypracovat. Stranu 86 a 87, prosím vypracovat podle těchto pokynů. Všechny slova a věty obloučkujte.
Ve cv.1/ říkanka vyznačit barevně ď, ť, ň
Stranou 87 ve slabikáři letošní školní rok skončíme, slabikář NEVYHAZUJTE, v září ho budeme dodělávat

Písanka 2: str. 33/ celá strana, str. 36/ celá strana, str. 38/ celá strana


MATEMATIKA:

Matematika pracovní sešit:
                 str. 65/ cv.1, 2, 3
                  str. 66/ cv. 1, 2, 7, 8
                  str. 67/cv. 1, 4, 5
                  str. 68/ cv. 3, 4, 5, 7
                  str. 69/ cv. 3, 5
                  str. 70/ cv. 3
                  str. 71/cv. 2, 3, 5
Pracovní sešit do matematiky NEVYHAZUJTE, v září ho od strany 72 budeme dodělávat!

PRVOUKA:
V prvouce prosím začít novou kapitolu Lidské tělo.

Pracovní sešit: str. 51/ cv.1, cv.2, cv.3
str. 52/cv.1, cv.2, cv.3

Pracovní sešit do prvouky opět NEVYHAZUJTE!