ZŠ a MŠ Medlov je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Medlov. Jsme plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Poskytujeme základní vzdělání nejen místním dětem, ale také dojíždějícím z okolních vesnic. V současnosti (stav k 1. 9. 2016) školu navštěvuje 130 žáků 1. - 9. ročníku. Volnočasovou péči pro děti 1. stupně zajišťujeme prostřednictvím školní družiny.