Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zápisuDESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Žádost o přijetí                                  Žádost o přijetí

Žádost o přijetí - formulář

Žádost o přijetí - formát MS WORD

Žádost o odklad                                  Žádost o odklad

Žádost o odklad - formulář

Žádost o odklad - formát MS WORD

Zápisní lístek                                       Zápisní lístek

Zápisní lístek - formát MS WORD

                               Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o souhlasu zákonného zástupce se zápisem dítěte do ZŠ vyplňujte pouze v případě, že máte střídavou péči o dítě. Vyplňuje a podepisuje ten rodič, který nepodává žádost o přijetí do naší školy.

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení - formulář

Čestné prohlášení - formát MS WORD

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů žáka                Souhlas rodičů

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů žáka - formulář

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů žáka - formát MS WORD

Zápisní lístek do školní družiny