INFORMACE PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZŠ
1) Na konzultaci je nutné se přihlásit předem danému vyučujícímu emailem. Nejpozději jeden pracovní den předem do 20.00 hod. To znamená, že na pondělí je třeba se přihlásit již v pátek.
2) Po přihlášení je účast na konzultaci povinná.
3) V případě, že se žák přihlásí na konzultaci, nezúčastní se jí, a nebude řádně omluven, další konzultace mu nebudou nabídnuty.
4) Vyučující potvrdí emailem žákovu účast.
5) Na první konzultaci je žák povinen přinést čestné prohlášení, které je k dispozici ve škole nebo zde.
6) Před konzultacemi žáci čekají před školou, kde si je vyzvedne vyučující.
7) Žáci jsou povinni dodržovat veškerá hygienická nařízení.
8) V prostorách školy, mimo třídu se žáci pohybují v rouškách.
9) Nadále pokračune internetová výuka

Kontakty na vyučující

Schulz

 zsmsmedlov@seznam.cz

Mautner

 ivtmedlov@seznam.cz

Antesová

 k.antesova@seznam.cz

Novotná

 inovotna.medlov@seznam.cz

Rusínová

 a.rusinka@seznam.cz

Heinzová

 heinzovahana@seznam.cz

Zíková

 jizikova@seznam.cz

Konzultační hodiny pro jednotlivé třídy:

6. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíČj RusínováAj NovotnáZ Schulz
ÚterýM AntesováD Heinzová
StředaF ZíkováPř Antesová
Čtvrtek

7. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíD HeinzováAj Novotná
ÚterýČj RusínováF Zíková
StředaM AntesováZ Schulz
Čtvrtek

8. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíRj HeinzováPř AntesováAj Novotná
ÚterýM MautnerZ RusínováF ZíkováNj Novotná
StředaD HeinzováCh Mautner
ČtvrtekČj Zíková

9. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíRj Heinzová
ÚterýAj NovotnáD HeinzováM AntesováNj Novotná
StředaČj RusínováF Zíková
ČtvrtekZ Zíková

Aktualizováno:

23.6.2020 15:30 - 7. třída

22.6.2020 12:00 - 6., 7., 8., 9., třída

22.6.2020 10:30 - 6. třída

21.6.2020 22:00Výukové programy, testy, hry a animace