6. třída


TŘÍDNICKÁ HODINA

V úterý 23.6.2020 v době 9.30 - 10.30 bude třídnická hodina. Na třídnickou hodinu je nutné se přihlásit na emailu: k.antesova@seznam.cz. Ti, kteří dosud nebyli v budově školy, nezapomenou přinést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (najdete jej na www stránkách školy) !!!
Na třídnickou hodinu přineste všechny učebnice + klíče od skříňky!!!
Ti, kteří se na třídnickou hodinu nechtějí nebo nemohou přihlásit, to znamená, že nepřijdou, mohou po někom poslat klíč od skříňky i učebnice v igelitové tašce označené jménem daného žáka a třídou.
ZÁLOHA 60,- Kč nebude letošní školní rok vrácena, bude ponechána jako záloha na příští školní rok. V případě nevrácení klíče bude záloha použita na výrobu klíče nového.


Termíny konzultací

6. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíČj RusínováAj NovotnáZ Schulz
ÚterýM AntesováD Heinzová
StředaPř AntesováF Zíková
Čtvrtek

Týden od 22.6.2020 do 26.6.2020

Matematika

1.úkol: procvič si matematické hádanky, které rozvíjí logické myšlení online:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-skakacka
https://www.umimematiku.cz/cviceni-kulicka
https://www.umimematiku.cz/cviceni-rozdelovacka

Český jazyk

Věta jednoduchá- obsahuje 1 sloveso
Souvětí- obsahuje 2 a více sloves
PS s. 45/ 3,4 pište VJ- věta jednoduchá nebo S- souvětí, hledejte přísudek (sloveso) a to vám napoví, pište i počet vět
Děkuji za spolupráci a přeji Vám krásné prázdniny!!!
POZOR- uschovejte si prosím tento pracovní sešit do 7. třídy, v září z něj budeme opakovat!

Anglický jazyk

Picture areas

Přírodopis

Ostnokožci

Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

Fyzika

konzultace jsou možné každou středu 5.hodinu, je nutno se den předem nahlásit,viz pokyny na hlavní stránce.
Opakování-projděte si pracovní listy a shrnutí na konci každé kapitoly zde http://jane111.chytrak.cz/Fyzika6.html

Dějepis

Dodělejte si zápis a opakujte si učivo. Nezapomeňte si sešity uschovat!!! Hezké prázdniny

Ivt

Zeměpis

Konzultace

Hudební výchova

Hv – zpívejte si každý den, zvesela 😃