7. třída


Termíny konzultací

7. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíD HeinzováAj Novotná
ÚterýČj RusínováF Zíková
StředaM AntesováZ Schulz
Čtvrtek

Týden od 22.6.2020 do 26.6.2020

Třídnická hodina

Na základě informací z MŠMT si žáci mohou převzít vysvědčení osobně v budově školy. V pátek 26.06.2020 budou tedy třídnické hodiny – vydávání vysvědčení od 7:40-9:00 pro všechny, kteří si chtějí převzít vysvědčení osobně s ostatními spolužáky.Připomínám pro ty, kteří ještě nebyli v budově školy, že je potřeba odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení!
Ti, kteří nechtějí nebo se nemohou setkat s ostatními spolužáky mi napíší do čtvrtka do 20:00 a já na ně/ zákonného zástupce počkám v pátek 26.06.2020 od 7:10-7:15 před budovou školy a vysvědčení předám tam.
Pokud někdo nevyužije ani jednu z možností, pak bude vysvědčení zanecháno u pana ředitele a je potřeba se s ním nejprve telefonicky domluvit, kdy si budete vysvědčení moci vyzvednout.

-v  letošním školním roce se učebnice pouze vracely, proto je potřeba si na 01.09.2020 přinést tašku, abyste si odnesli učebnice na nový školní rok.
- doufám že ti, kteří se nezúčastnili třídnických hodin mají vyklizené skříňky!!!
- někteří zapomněli doma – tedy neodevzdali některé učebnice – přinést na 01.09.2020!!!
- v pátek si nezapomeňte přezůvky, roušku a složku na vysvědčení popř. Čestné prohlášení. Boty si po přezutí v šatně dejte do tašky a vezměte s sebou do třídy, protože nemáte již klíče od skříňky!!!
I. Novotná tř.uč

Matematika

1.úkol: procvič si matematické hádanky, které rozvíjí logické myšlení online:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-skakacka
https://www.umimematiku.cz/cviceni-kulicka
https://www.umimematiku.cz/cviceni-rozdelovacka

Český jazyk

Na příští školní rok si uschovejte oba pracovní sešity ze 7. ročníku. Budeme s nimi pracovat !!!

Anglický jazyk

Minulý čas prostý

Přírodopis a seminář

Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

Fyzika

Fyzika: konzultace možné každé úterý 3.hodinu, je nutno se den předem nahlásit,viz pokyny na hlavní stránce.
Projděte si opakování na konci každé kapitoly zde:
http://jane111.chytrak.cz/Fyzika7.html

Dějepis

Dodělejte si zápis a opakujte si učivo. Nezapomeňte si sešity uschovat!!! Hezké prázdniny

Zeměpis

Ivt

Pracovní činnosti

Hudební výchova

Hv – zpívejte si každý den, zvesela 😃