8. třída


Termíny konzultací

8. třída2. (8.35 - 9.20)3. (9.35 - 10.20)4. (10.30 - 11.15)5. (11.25 - 12.10)
PondělíRj HeinzováPř AntesováAj Novotná
ÚterýM MautnerZ RusínováF ZíkováNj Novotná
StředaD HeinzováCh Mautner
ČtvrtekČj Zíková


V úterý 23.6.2020 3. hodinu (9.35 - 10.20) bude třídnická hodina. Na třídnickou hodinu je nutné se přihlásit a to na emailu: ivtmedlov@seznam.cz. Pro ty, kteří do té doby nebyli/nebudou v budově školy připomínám, že je nutné přínést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení!!!

Na třídnickou hodinu přineste učebnice + klíče od skříňky!!!

Ti, kteří se na třídnickou hodinu nemohou přihlásit nebo nechtějí , tedy ti, kteří nepřijdou, mohou po někom poslat učebnice v igelitové tašce, která bude viditelně označena jménem daného žáka a třídou!!!

Žáci, kteří nebudou předávat klíč osobně v třídnické hodině, tak mohou klíč po někom mohou poslat. Klíč bude označen číslem skříňky, pokud se smazalo nebo alespoň jménem žáka, pokud si číslo skříňky náhodou nepamatujete!!!

- ZÁLOHA 60,- Kč nebude letošní školní rok vrácena, bude ponechána jako záloha na příští školní rok. V případě nevrácení klíče bude záloha použita na výrobu klíče nového.

Týden od 22.6.2020 do 26.6.2020

Matematika

Český jazyk

možná konzultace je každý čtvrtek 2.hodinu, viz pokyny na hlavní stránce.

Mluvnice-dodělat PS.
Literatura: přečtěte si libovolnou knihu od autorů od NO do posledního zápisu v sešitě.

Anglický jazyk

Úkoly Angličtina

Přírodopis

Přehled první pomoci

Výchova ke zdraví

Výchova k občanství

Fyzika

Fyzika: možná konzultace každé úterý 4. hodinu, dle pokynů.
Opakujeme učivo 8. třídy:
http://jane111.chytrak.cz/Fyzika8.html zde máte všechna probraná témata,tak si je projděte,zvláště shrnutí za každým celkem. (až do konce školy)

Dějepis

Dodělejte si všechny zápisy a opakujte si učivo. Nezapomeňte si sešity uschovat!!!Příští rok budeme na začátku roku opakovat a budu kontrolovat sešity. Hezké prázdniny!!

Německý jazyk

1. Opět si procvič čtení textuCorine erzählt“.

2. ZOPAKUJ SI:
- přivlastňovací zájmena

  • vazbu von + přivlastňovací s
  • Uhr X Stunde
  • slovní zásobu Einheit 3 + Freizeit, Hobbys

3. V řadě písmen najdi 10 slov › vypiš je do sloupečku do ŠS pod sebe a přelož je do Čj › kontrola bude na začátku příštího školního roku.

POIMMERRZETWASBULANGETOWANNSQURUHIGGAYZGUTQURLEISEEOOFTAUSEINPRQGANZUSR

Ruský jazyk

Opakujte si celou azbuku, psaní písmen, slovíčka 1.- 4.lekce, dodělejte si všechna zadaná cvičení v PS, na začátku školního roku budu kontrolovat.
Pro zpestření konce roku posílám odkazy na krátké ruské pohádky , podívejte se na ně:
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1I1GNvPks
https://www.youtube.com/watch?v=lS_ubz6Sa9c&list=PLiV2Wdj5AGdDC5S4w5eRcRyHd5MF3XERz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2z_pHejfK-0

Zeměpis

Chemie

Hudební výchova

Hv – zpívejte si každý den, zvesela 😃

Výtvarná výchova