3. třída


Týden od 15.6.2020 do 19.6.2020

Matematika

PONDĚLÍ
- PL (souhrnné dělení se zb. zaslaný emailem ) - každý den aspoň 1 sloupeček na procvičení
- PS s. 30/7, s. 34/5

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PL dělení se zb.
- PS s. 34/2

STŘEDA
- PL dělení se zb.
- PS s. 34/3,4

ČTVRTEK POSLEDNÍ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
¬- uč. s. 151/12 folie
M-G
– do odpolední výuky si připrav do sešitu geometrie nadpis Střed úsečky
- na odpolední výuku si nachystej pravítko, kružítko, proužek bílého papíru (max.10cm dlouhý)
- PS s. 44/1, 3

PÁTEK
- uč. s. 152/14, 153/22 folie

PONDĚLÍ 22.6.2020
- PL (zaslaný e-mailem) – opakování učiva (vypracovat samostatně) – zaslat v pondělí
- opakování učiva geometrie - PS s. 48/1,2,4,5a,6 - (pracuj samostatně) – do úterý

Český jazyk

PONDĚLÍ
- uč. 111/ opiš si obě žluté poučky do školního sešitu (u dolní poučky při opisování přidávej k slovesu osobní zájmena – 1. os. já jsem, 2. ty jsi ……)
- uč. 111/7 ústně, 8a na folii, 8b,c, 9 ústně
- PS s. 70/3,4

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- uč. s. 112/opsat si nejlépe dopoledne před výukou do škol. seš. obě žluté poučky s nadpisem ZVRATNÁ SLOVESA
- uč. 112/3a,b do škol. seš. napiš aspoň 6 vět

STŘEDA
- uč. s. 113 do škol. seš. žlutá poučka opsat s nadpisem INFINITIV
- uč 113/1a ústně
- PS s. 71/1(dolní cv. INFINITIV- stačí je vlnovkou podtrhnout, nevypisovat)
s. 71/2,3

ČTVRTEK POSLEDNÍ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PS s. 72/2,3 (cv.4 křížovka dobrovolně)
s. 73/1,3

PÁTEK

Opakování
- PS 74-76 celé zaslat nejpozději do pondělí večer (nechte prosím děti pracovat zcela samostatně)
- pokud budete chtít ještě do středy procvičovat a opakovat, pak v učebnici je od s. 118 závěrečné opakování, kde můžete vybrat některá cvičení a procvičit si je (ústně, na folii…)

PONDĚLÍ 22.6.2020
- dokončení opakování v PS (nejpozději v pondělí), dobrovolné opakování v učebnici

Čtení/Psaní

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA
- čítanka – poslední článek (bohužel si nepamatuji stranu :-))
- písanka – s. 26 polovina

PÁTEK
- písanka s. 32 celá

Prvouka

PONDĚLÍ

- Dělení rostlin podle užitku - uč. – přečíst si
- PS s. 55 celá
- tisk a nalepit do sešitu (viz. příloha zaslaná e-mailem)

STŘEDA
- uč. s. 79 opakování Rostliny - ústně
- PS s. 56 samostatně

PÁTEK
- Houby - uč. přečíst si
- PS s. 57/1,2,3
- tisk a nalepit do sešitu

PONDĚLÍ 22.6.2020
- PS s. 59-60 – závěrečné opakování (samostatně) – do úterý

Angličtina

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.

Učebnice – str. 53/2 – vyzkoušet si podle obrázku otázku How many ..? + odpovědi
Učebnice – str. 54/ 1 – přečíst si text v rámečku a přiřadit odpovídající obrázek
Učebnice – str. 54/2 – Odpovědět na otázky podle cv.1 (Odpověď Yes, there are. / No, there aren´t.)
Učebnice – str. 55 – přečíst si a přeložit si komiks
Pracovní sešit – str. 52/2 – odpovědět na otázky podle sebe
Pracovní sešit – str. 53 – Odpovědět na otázky podle obrázku
Pracovní sešit – str. 54/4 – přečíst si věty a dokreslit do obrázku
Vocabulary – The English Alphabet (anglická abeceda) – naučit se a vyzkoušet si vyhláskovat jméno apod.