3. třídaTýden od 8.6.2020 do 12.6.2020

Matematika

PONDĚLÍ
- PL (dělení 6 se zb.) cv. 4
- zopakovat si řadu násobků 7
- PL (dělení 7 se zb.) cv. 1,2,3

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PL (dělení 7 se zb.) cv. 4,5
- zopakovat řadu násobků 8

STŘEDA
- zopakovat si řadu násobků 9
- PL (dělení 9 se zb.) cv. 4,5,6
- PS s. 33/5

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
¬- PS s. 30/4,6

M-G
– napiš si do sešitu geometrie nadpis Porovnáváníí úseček
- na odpolední výuku si nachystej kružítko, ……
- PS s. 44/1, 3

PÁTEK
- Dělení násobků deseti - uč. 127/1 folie
- PS s. 31/3,4

Český jazyk

PONDĚLÍ
- SLOVESA - uč. s. 106/1a, 2, 3a ústně
- cv. 2 opiš si do školního sešitu s nadpisem SLOVESA
- PS s. 68/1

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)

- opsat si (nebo nalepit) nejlépe dopoledne před výukou do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem U>SLOVESA - ČAS
- uč. s. 108/4a nachystejte na odpoledne do škol. sešitu na novou stránku 3 sloupce a nadepište je:
čas minulý čas přítomný čas budoucí

STŘEDA
- uč. s. 108 do škol. seš. žlutá poučka opis (tisk) s nadpisem SLOVESNÉ TVARY
- uč 108/5a ústně
- PS s. 69/4,5

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- uč. 109 do škol. seš. opsat (tisk) žlutou poučku s nadpisem OSOBA A ČÍSLO
- PS s. 70/1

PÁTEK
- uč. s. 109/2 doplň a opiš si přesně do škol. seš. + naučit se časování slovesa čtu zpaměti, umět k osobám příslušné osobní zájmeno (v jednotném čísle 1. osoba já, 2. osoba ty, 3. osoba on, ona, ono a v čísle množném …….)
- PS 70/2

Čtení/Psaní

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA
- čítanka – s. 117-119 + otázky
- písanka – s. 23 polovina

PÁTEK
- čítanka s. 120-122
- písanka s. 23 dopsat

Prvouka

PONDĚLÍ
- uč. s. 73 – přečíst si a odpovědět ústně na otázky
- PS s. 52/5
- zápis (tisk) do sešitu – pokud máte možnost, tak určitě tiskněte, učiva je hodně

4. Rostliny se pohybují
- rostliny pohybují jen částmi svého těla
- pohybem reagují na teplotu a světlo (např. slunečnice,
pampeliška, tulipán)
5. Rostliny se rozmnožují
- kvetoucí r. se rozmnožují semeny
- nekvetoucí r. se rozmnožují výtrusy
6. Rostliny se vyvíjejí
- rostliny rostou a mění svůj vzhled a velikost

STŘEDA

PRV
- uč. s. 74, 75, 76 přečíst si
- PS s. 52/7
- zápis (tisk) do sešitu
- kdo bude zápis tisknout a lepit, udělá si ještě PS 53/8

Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
- rostliny kvetoucí vytvářejí květ (pivoňka, broskvoň, zlatice)
- rostliny nekvetoucí nevytvářejí květ (mechy, plavuně,
přesličky a kapradiny)

Části těla kvetoucích rostlin

kořen, stonek, listy, květ, plody a semena

1. Kořen
- kořeny upevňují rostlinu v půdě
- kořeny přijímá r. vodu s živinami

2. Stonek
- ze stonku vyrůstají listy a květy
- stonek vede vodu s živinami do celé r.

Podle stonku rozdělujeme rostliny na:
1. byliny – mají dužnatý stonek
2. dřeviny – mají dřevnatý stonek

dřeviny dělíme na: a) keře – nemají kmen
b) stromy – mají kmen a korunu

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA

- uč. s. 76-78 přečíst si
- PS s. 54/11
- zápis (tisk) do sešitu

3. List
- vyrůstá ze stonku
- je zelený, obsahuje zeleň listovou
- v listech probíhá fotosyntéza (vzniká výživa
pro rostliny a kyslík)

4. Květ
- vyrůstá ze stonku
- pomocí květu se rostliny rozmnožují

Části květu: květní lístky (obal květu), pestík
a tyčinky (uvnitř květu)

Opylení = je přenesení pylu z tyčinky na pestík
(z květu na květ stejného druhu)
- pyl přenáší vítr a hmyz (včely, čmeláci, motýli)
- po opylení se z květu vyvine plod

5. Plody a semena
- plod vzniká po opylení květu
- plod obaluje a chrání semena
- některé plody jsou potravou člověka
- semeno slouží k rozmnožování r.
- plody jsou dužnaté (jablko, rajče)
a suché (ořechy, hrách)

Angličtina

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.

Učebnice – str. 51 – přečíst a přeložit si komiks

Pracovní sešit – str. 50/6 – určit zvířátka podle diagramu

Pracovní sešit – str. 51/ 7 + 8 – přečíst si text a doplnit podle něj tabulku + nakreslit své oblíbené zvířátko a něco o něm napsat

Učebnice – str. 52/1 podívat se na slovní zásobu a zkusit vyhledat tyto slovíčka na obrázcích

Pracovní sešit – str. 52/1 – přiřadit obrázky k linkám a napsat věty

Vocabulary – nová slovní zásoba k lekci 11. My favourite things


Týden od 1.6.2020 do 5.6.2020

Matematika

PONDĚLÍ
- uč. s. 115/20 folie
- PS 32/4,5 jen dělení 4

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PL dělení se zb. cv. 4, 5,6

STŘEDA
- PS 32/2, 5

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PL dělení 6 se zbytkem (zaslaný emailem) cv. 1, 2

M-G
- uč. s. 116/2 – opiš si do sešitu geometrie nadpis Přenášení úseček – úsečky shodné a pak si opiš obě růžové poučky (nejlépe dopoledne, abychom odpoledne mohli už rovnou rýsovat - nachystej si na odpoledne sešit, pravítko, tužku, kružítko)

PÁTEK
- uč. 118/31 - 4 sloupce do domácího seš. bez zkoušky

Český jazyk

PONDĚLÍ
- uč. s. 104/1 celé ústně
- PL (zaslaný emailem) – cv. 1 Roztřiď PJ podle rodů

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PL cv. 2 - určuj pády PJ

STŘEDA
- uč. s. 105/5 folie (prosím zaslat foto)
- PS s. 66/2

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA (od 12.30 do 13.30 hod.)
- PS 67/3

PÁTEK
- PS 66/3, 67/4

Čtení/Psaní

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA
- čítanka – s. 112-113
- písanka – s. 16 celá

PÁTEK
- čítanka s. 111 + HRA MALÍŘ do sešitu čtení namaluj obrázek k básni
- písanka s. 22 vyber si Křeček polní nebo Zajíc polní a opiš

Prvouka

PONDĚLÍ

- uč. s. 70 – přečíst si a odpovědět ústně na otázky
- PS s. 51/1
- zápis (tisk) do sešitu
Rostliny
- patří mezi živé organismy
- v listech a ve stonku obsahují
zeleň listovou (proto mají zelenou barvu)
Vlastnosti rostlin:
1. samy se vyživují – látky potřebné k životu si vytvářejí samy
2. dýchají a vylučují
3. reagují na změny v přírodě
4. pohybují se
5. rozmnožují se
6. vyvíjejí se

STŘEDA

PRV
- uč. s. 71 přečíst si + oranžové otázky ústně
- PS s. 51/2, 3 (cv.4 pokus je dobrovolný)
- zápis (tisk) do sešitu

1. Rostliny se samy vyživují
- látky, které rostliny potřebují ke svému životu,
si vytvářejí samy ve svých listech
- tento proces se nazývá FOTOSYNTÉZA
= probíhá díky zelenému barvivu, slunečnímu záření, vodě a oxidu uhličitému – tím rostliny vyrábí kyslík, který uvolňují do vzduchu
- fotosyntéza probíhá jen ve dne
- zelené rostliny jsou jediný zdroj kyslíku na planetě Zemi

Zjednodušeně zapsáno:

sluneční světlo + oxid uhličitý + voda = výživa rostlin + kyslík

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA

- uč. s. 72 přečíst si + otázky
- zápis do sešitu
2. Rostliny dýchají
- rostliny dýchají, k tomu potřebují kyslík
- při dýchání vylučují oxid uhličitý
- rostliny dýchají ve dne i v noci všemi částmi svého těla
3. Rostliny reagují na změny v přírodě
- rostliny reagují na změny v přírodě během  ročních období
(změna teploty vzduchu, světla a množství vody)

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu:
mailto:kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.
Učebnice – str. 50/1 – podívat se na obrázky a přiřadit jednotlivé věty ke zvířátkům
Pracovní sešit – str. 49/4 – dokreslit obrázek a napsat věty (podle písničky v učebnici na str. 49)
Pracovní sešit – str. 50/5 – napsat odpovědi na otázku ,,Co to je?“ + použít a nebo an (ve slovníčku mají děti napsáno)
Vocabulary – další slovní zásoba k lekci 10. Animal safari


Týden od 25.5.2020 do 29.5.2020

Matematika

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
Opakování a procvičování učiva – opakuj násobení a dělení 2 a 3 (řady násobků i příklady)
               - PL (dělení 2,3 se zb.) – cv. 3
               - uč. 106/27 do dom.. seš. 4 příklady i se zkouškou
- nastuduj na úterý výukové video Dělení 3 se zbytkem

ÚTERÝ
- PL cv. 4, 5

STŘEDA
- PS 32/1, 3
- výukové video Dělení 4 se zb. na čtvrtek

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. 115/18 folie
M-G
- uč. s. 96/1 – opiš si do sešitu geometrie nadpis Rýsování kružnice a pak si opiš postup (růžový), v odpolední online výuce budeme rýsovat kružítkem kružnice

PÁTEK
- PL dělení 4,5 se zbytkem (zaslaný emailem) cv. 1, 2, 3 (dělení 4 se zb.)

Český jazyk

PONDĚLÍ
- uč. s. 101 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Číslo podstatných jmen
- uč. s. 101/1 ústně říkejte, zda je podstatné jméno v čísle jednotném nebo množném

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA
- PS 65/2

STŘEDA
- uč. s. 102/1 ústně
- uč. s. 102 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Pád podstatných jmen
- uč. s. 102/2 přečíst si skloňování slova kamarád a pádové otázky ze cv. 2 (bez slova kamarád) si opiš do škol. sešitu – naučit se je zpaměti (říkat: 1. pád kdo, co 2. pád bez koho, čeho atd.)

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. 103/6 a na folii

PÁTEK
- uč. 103/7 a) do škol. seš. vyhledej 10 PJ, zapiš je na řádek a ke každému urči a napiš rod, číslo, pád
pracuj podle vzoru:
obloze – rod ž., číslo j., pád 6.
mraky – rod m. než., číslo mn., pád 1. atd.

Čtení/Psaní

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA
- čítanka – s. 108
- písanka – s. 12/polovina

PÁTEK
- čítanka s. 110-111 + oranžové otázky
- písanka s. 12 dokončit

Prvouka

PONDĚLÍ
- PS s. 49/11,12

STŘEDA
- uč. s. 69 folie

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA

PÁTEK
- opakuj si učivo o Člověku ze sešitu, pak si vypracuj úplně samostatně PS s. 50

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: mailto:kratka.medlov@seznam.czna kontrolu. Děkuji.
Učebnice – str. 48 – podívat se na obrázek se zvířaty + udělat cvičení dva (doplnit počty zvířat podle obrázku)
Učebnice – str. 49 – přečíst a přeložit si písničku
Pracovní sešit – str. 48/2 – napsat věty podle obrázku
Pracovní sešit – str. 49/3 – napsat věty podle obrázku (použít nápovědu v tabulkách)


Týden od 18.5.2020 do 22.5.2020

Matematika

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- PS s. 35/7 i zkouška

ÚTERÝ
- uč. s. 99/20 4 příklady - vypočítat do dom. seš. písemně (pod sebou)

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- uč. s. 108/4 - 3. a 4. sloupec do domácího sešitu – piš si dílčí výsledky nad závorku
- výukové video Matýskova matematika Dělení 2 se zbytkem – nastudovat na čtvrtek. Děkuji

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- PL cv. 5 jen dělení 2 se zbytkem

PÁTEK
- uč. s. 113/10 folie, PS s. 32/3 – jen 2 sloupce (jen dělení 2)

Český jazyk

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 99 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Rod podstatných jmen

ÚTERÝ
- PL (zaslaný v emailu) cv. 1 – roztřiďte podstatná jména podle rodu
- ve školním sešitě nejlépe na nové stránce připravte prosím na středu 3 sloupce, do každého sloupce nadepište Rod mužský, Rod ženský a Rod střední (jako na pr. listě), protože ve středu budeme zase třídit PJ podle rodu. Děkuji.

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- PL cv. 2 – roztřiďte PJ podle rodu

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 100/ opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Životnost podstatných jmen
- PS s. 64/1

PÁTEK
- uč. 100/4 – pracuj podle zadání, ale ne na folii, napiš věty do domácího sešitu a označ životnost podle zadání

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- čítanka – s. 106
- písanka – s. 11/polovina

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- čítanka s. 107 + oranžové otázky
- písanka s. 11 dokončit

Prvouka

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA

PRV
- uč. s. 66 číst + zápis do sešitu (opis nebo tisk) – do středy večer
- POZOR – procvičujte pravidelně všechnu zapsanou látku o člověku, dbejte na úpravu sešitu
- PS s. 48/9 a,b – můžeš pracovat podle zápisu

Člověk roste a vyvíjí se
- člověk se během života mění – roste a vyvíjí se
Období vývoje člověka:
1. novorozenec – narozené miminko
2. kojenec – saje mateřské mléko
3. batole – dítě se batolí
4. předškolák – od 3 do 6 let
5. školák – chodí do školy, učí se
6. dospívající – mladý člověk
7. dospělý – zakládá rodinu, má děti
8. starý člověk – odchází na odpočinek

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA

- uč. s. 67-68 přečíst + zápis do sešitu (tisk) – pracuj na tom třeba i v pátek, zaslat nejpozději v neděli večer

Pečujeme o své zdraví
- o své zdraví musíme pečovat
a musíme je chránit
Dodržujeme tyto zásady:
1. jíme střídmě a zdravě
- potraviny s obsahem cukrů, tuků,
bílkovin, vlákniny, vitamínů a minerálů
- jíme pravidelně a menší množství
2. pijeme dostatek vody
- denně vypít 1,5 až 2 litry vody
3. pravidelně pobýváme na čerstvém vzduchu
- nejlépe procházky nebo jízda na kole v přírodě
4. pravidelně cvičíme nebo sportujeme
- sport zlepšuje naši kondici i náladu
5. pečujeme o svoji čistotu
- důkladné mytí rukou, čištění zubů 2krát denně
6. chráníme svoje zdraví
- dostatek spánku a odpočinku
- pravidelné lékařské prohlídky

PÁTEK
- PS s. 48/10

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.
Učebnice – str. 63 – zopakovat si měsíce v roce + každý žák nakreslí na papír/do sešitu kalendář s měsíci podobný tomu, co je v učebnici
Pracovní sešit – str. 48/1
Vocabulary – nová slovní zásoba k lekci 10. Animal safari


Týden od 11.5.2020 do 15.5.2020

Matematika

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- Prac. List - cv. 1 ( 3. a 4. řádek)

ÚTERÝ
- uč. s. 93/18 5.-10. příklad vypočítat do dom. seš. písemně (pod sebou)

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- PS 35/5

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- Prac. list zaslaný emailem Písemné odčítání - cv. 2 (jen 1. a 2. řádek)

PÁTEK
- Prac. list zaslaný emailem - cv. 2 dokončit
Připomínám uschovávat vypracované pracovní listy.

Český jazyk

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 92 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Příslovce
- uč. s. 92/2a – do škol. seš. z přídavných jmen utvoř příslovce

ÚTERÝ
- uč. s. 93 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Předložky
- PS SD s. 29/3,4

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- uč. s. 93/ opiš do škol. seš. obě žluté poučky s nadpisem Spojky a pak Částice
- PS SD s. 30/1, s. 31/3, s. 32/1,3

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 95/ opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Citoslovce
- PS SD s. 34/2, 5

PÁTEK
- PS s. 63 Opakování s vílou - zkus pracovat samostatně bez pomoci a kontroly rodičů, vždy si dobře přečti zadání

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- čítanka – s. 103 + otázky
- úkol v písance není

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- čítanka s. 104 + oranžové otázky
- úkol v písance není

Prvouka

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 64 číst + ukazuj si na obrázku + zápis do sešitu (opis nebo tisk) – do čtvrtka ráno
- POZOR – procvičujte pravidelně všechnu zapsanou látku o člověku, dbejte na úpravu sešitu
- PS s. 46/6

Jak se pohybujeme
1. Kostra člověka
- člověk je obratlovec
- uvnitř těla je kostra, která je oporou těla
a chrání vnitřní orgány
- kostra se skládá z kostí,
základem kostry je páteř složená z obratlů
Páteř – je pružná a ohebná,
takže můžeme sedět, předklánět se nebo zaklánět
- k páteři jsou připojeny další části kostry:
- lebka – chrání mozek
- hrudní koš – chrání srdce a plíce
- kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny
- pánev

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA

- uč. s. 65 přečíst + ukazovat si na obrázku + zápis do sešitu (tisk) – zaslat nejpozději v neděli večer

2. Svaly
- pohyb (stání, sezení, chůzi, běh, leh) nám umožňují kosterní svaly
- jsou připojeny ke kostem, mohou se natahovat a stahovat
- svaly navzájem spolupracují
- svaly prsní, břišní, stehenní sval, lýtkový sval
- svaly zpevňujeme pomocí pohybu při pravidelném cvičení

PÁTEK
- PS s. 47/7,8

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu kratka.medlov@seznam.czna kontrolu. Děkuji.
Učebnice – str. 46 přečíst a přeložit si druhé cvičení (Read and choose) + vybrat správný obrázek
Pracovní sešit - str. 46 + 47 vypracovat úkoly z Opakování C


Týden od 4.5.2020 do 7.5.2020

Matematika

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- PS s. 28/1,4,5

ÚTERÝ
- PS 29/1,2,3,5

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- uč. 91/5 do školního sešitu s nadpisem Písemné sčítání piš pod sebou pozorně jednotky pod jednotky, desítky pod desítky a stovky pod stovky, potrhávej podle pravítka!

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- Prac. List zaslaný emailem (1.5.) - cv. 1 (jen 1. a 2. řádek)

PÁTEK

Český jazyk

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 90 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Číslovky
- uč. s. 90/1 – do škol. seš. vypiš jen číslovky

ÚTERÝ - PS SD s. 15/1, 16/3, 4 (pro zájemce s. 17/7)

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- uč. s. 91/ opiš do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Slovesa
- PS SD s. 19/1,2

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- PS s. 20/4,5

PÁTEK
státní svátek

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- písanka – s. 10/polovina – pracuj přesně podle zadání v písance
- čítanka – s. 98-99 + otázky

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- čítanka s. 102 + oranžové otázky
- písanka s. 10 dokončit

ČTVRTEK

Prvouka

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 62 + zápis do sešitu (opsat nebo vytisknout - při tisku dítě ale musí mít látku dobře načtenou) – do čtvrtka
- POZOR – procvičujte pravidelně všechnu zapsanou látku o člověku, dbejte na úpravu sešitu
- PS s. 45/3 a hádanky

Člověk a jeho smysly
- člověk vnímá a poznává okolní svět pomocí 5 smyslů
- smysly se nacházejí ve smyslových orgánech
1. Zrak – zrakem vnímáme obraz okolního světa
             – orgánem zraku jsou oči
2. Čich – čichem vnímáme různé vůně
             – orgánem čichu je nos
3. Sluch – sluchem vnímáme okolní zvuky
             – orgánem sluchu jsou uši
4. Chuť – pomocí chuti rozlišujeme 4 chuti (sladkou, slanou, kyselou a hořkou)
             – chuť cítíme pomocí jazyka
5. Hmat – pomocí hmatu zjišťujeme tvar, velikost a teplotu věcí
             – orgánem hmatu je kůže, nejcitlivější jsou konečky prstů

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 63 přečíst + ukazovat si na obrázku + zápis do sešitu (tisk) – zaslat nejpozději v neděli večer
- PS s. 46/5 + procvičovat na obrázku v učebnici, umět orgány pojmenovat

Člověk a jeho vnitřní orgány
- vnitřní orgány = vnitřní části těla, které pracují bez našeho vědomí (nemůžeme je ovládat)
1. Mozek
– řídí chod celého těla
- zpracovává údaje získané pomocí našich smyslů
- díky mozku myslíme, mluvíme a pamatujeme si různé události a údaje
- myslet dokáže jen člověk
2. Plíce – zajišťují dýchání (přivádějí do těla kyslík a odvádějí oxid uhličitý)
3. Srdce a cévy – zajišťují oběh krve (krev rozvádí v těle kyslík a živiny)
4. Žaludek – zpracovává potravu (z potravy jsou pro tělo živiny)
5. Tenké střevo – v něm přecházejí živiny do krve
6. Játra – odstraňují škodlivé látky z těla
7. Ledviny – čistí krev (odvádí z těla vodu a škodlivé látky v podobě moči)
8. Tlusté střevo – zde se zahušťují nestrávené zbytky potravy a konečníkem odcházejí ven z těla v podobě stolice

PÁTEK

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.

Učebnice – str. 44/ přečíst, přeložit a doplnit údaje do tabulky
Učebnice – str. 45 přečíst a přeložit si komiks
Pracovní sešit - str. 45/ cv. 7 – utvořit věty
Pracovní sešit - str. 45/ cv. 8 – rozluštit věty

Týden od 27.4.2020 do 30.4.2020

Matematika

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- PL Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky – pracovat na tomto pracovním listě, máte na něj dva dny, nejpozději ve středu ráno poslat ke kontrole

ÚTERÝ
- PL Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky – pracovat na tomto pracovním listě, máte na něj dva dny, nejpozději ve středu ráno poslat ke kontrole

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- PS s. 27/1,3

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- PS s. 27/4, 5, 6

PÁTEK

Český jazyk

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 89 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Přídavná jména
- PS s.56/1,3 a boční sloupeček – podtrhněte, jaký by měl být kamarád

ÚTERÝ
- uč. s. 89/5 – opiš do školního sešitu a zeleně podtrhni podle pravítka přídavná jména

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- prac. seš. SD - s. 8/1, 9/4,6

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 90 opsat si do škol. seš. žlutou poučku s nadpisem Zájmena
- PS s. 57/5,6

PÁTEK

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- písanka – s. 9/polovina – pracuj podle zadání v písance
- čítanka – s. 96 – zapisujte domácí úkoly z čítanky vždy do deníčku na čtení
- vlastní kniha – pravidelně číst a zapisovat do deníčku – stačí pak vždy na konci týdne (teď ve čtvrtek, jinak v pátek) deníček se čtením ofotit a poslat. Děkuji
- čtenářská karta o vlastní knížce – všichni (kromě Míši F., Vanesky P., Františka Š. a Zuzanky V., kteří už mají splněno) zašlou do 17. května aspoň 1 čtenářskou kartu o přečtené knize (karty by měly mít děti u sebe, ale budu se snažit ji v úterý naskenovat a poslat vám ji na mail)

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- čítanka s. 96-97 + oranžové otázky
- písanka s. 9 dokončit

ČTVRTEK

PÁTEK ON LINE VÝUKA

Prvouka

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- PS s. 44/1 vystřihněte popisky ze zadní přílohy a nalepte ke správným částem těla

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 61 celé přečíst
- PS s. 44/2
- do sešitu opiš (nebo tiskni) zápis a ten mi prosím zašlete nejpozději v neděli večer:
Člověk – lidské tělo
- člověk je živočich
- základní stavba těla (máme v uč.)
Kůže
- pokrývá celé lidské tělo
- svrchní vrstva kůže se nazývá pokožka, která je citlivá na bolest a teplo
- pomáhá udržovat stálou teplotu těla, odvádí pot
- z kůže na těle vyrůstají chlupy, na hlavě vlasy na končetinách nehty
- různé zbarvení pokožky způsobuje kožní barvivo (pigment)

PÁTEK

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.
Učebnice – str. 43/ přečíst, přeložit a doplnit údaje do tabulky
Pracovní sešit - str. 44/ cv. 5 – nakreslit si jídla, která máte rádi + věty
Pracovní sešit - str. 44/ cv. 6 – doplnit tabulku – např. o rodičích, sourozencích apod.


Týden od 20.4.2020 do 24.4.2020

Matematika

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- uč. s. 84/15 – opsat a vypočítat do školního seš. 3 sloupečky

ÚTERÝ
- uč. s. 83/5, 9 žluté na folii

STŘEDA ON LINE VÝUKA
Zaokrouhlování trojc. čísel na stovky
- PS s. 26/1,2

ČTVRTEK
- uč. s. 86/7 do škol. seš. opiš a vypočítej a zaokrouhli na stovky 3 sloupečky

PÁTEK ON LINE VÝUKA
Geometrie
- PS 41/5, 42/1

Český jazyk

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
– PS s. 48
Ve volných chvílích doporučuji procvičovat cvičení na VS v pracovním sešitě, která jsme zde nedělali (asi od s. 39 nebo 40). Děkuji

ÚTERÝ
- uč. s. 85 SLOVNÍ DRUHY(SD) – domeček i žluté poučky si přečíst (zopakovat si z 2. roč.) a opsat do školního sešitu s nadpisem Slovní druhy i s příklady SD v závorce i s rozdělením na slova ohebná a neohebná – zápis nemusí být ve formě domečku jako v učebnici, ale jednotlivé SD barevně zvýraznit
- umět SD zpaměti do pátku

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- uč. 86/žlutá poučka – opsat do škol. seš. s nadpisem Podstatná jména (nezapomeň barevně podtrhnout)
- prac. seš. Slovní druhy (nový) - s. 3/1 (můžeš si i vymalovat), 3/2

ČTVRTEK
- PS Sl. druhy – s. 4/3 (2-3 slova), 4/4

PÁTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 87/3a, 4 na folii

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- písanka – s. 8/1 vypiš pohádkové dvojice
- čítanka – s. 93 + otázky

STŘEDA ON LINE VÝUKA
- čítanka s. 94-95 + oranžové otázky
- písanka s. 8 dokončit

ČTVRTEK

PÁTEK ON LINE VÝUKA

Prvouka

PONDĚLÍ ON LINE VÝUKA
- PS s. 42/13,14

ČTVRTEK
- PS s. 43

PÁTEK ON LINE VÝUKA
- uč. s. 60 Člověk – Lidské tělo
- přečíst si a odpovídat na otázky, ukazovat na sobě, na sourozenci, na mamince části těla podle obrázků

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.
Učebnice – str. 42/ přečíst si a přeložit si nabídku Bug café + str. 43/cv. 60 písnička – přečíst si ji a přeložit
Pracovní sešit - str. 43 / cv.4 – odpověď na otázky (žáci píší o sobě)
Vocabulary - nová slovní zásoba z 9. lekce Bug café:

English – vytisknout si a popsat obrázky (kdo nemá možnost tisku, tak slovíčka napíše do sešitku English)


Týden od 14.4.2020 do 17.4.2020

Matematika

ÚTERÝ ON LINE VÝUKA
- PS 24/3,4

STŘEDA
- PS 24/5
- uč. s. 83/4, 9 zelená na folii

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
Geometrie
- uč. s. 90/1 – do seš. geometrie napiš nadpis Kružnice, překresli obrázek kružnice (použij kružítko) a opiš pod kružnici 5 vět, které vidíš vedle obrázku kružnice – u přepisování vět zároveň pozoruj na obrázku

PÁTEK
- PS 25/2,5

Český jazyk

ÚTERÝ
– Myšky s. 60/celá + do čtvrtka zpaměti VS po z

STŘEDA
– Myšky s. 60/celá + do čtvrtka zpaměti VS po z

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- uč. 81/5 napsat do školního sešitu

PÁTEK
- uč. s. 82-83 - na folii nebo si můžete celou opakovací dvoustranu okopírovat
poslat mi ofocené ke kontrole prosím (i práci na folii) – můžete dokončit o víkendu

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- písanka – s. 7/polovina
- čítanka – s. 90-91 + otázky

STŘEDA
- čítanka s. 92 + otázky

Prvouka

ČTVRTEK ON LINE VÝUKA
- opakuj si ze sešitu skupiny obratlovců
- PS s. 41/9,10

PÁTEK
- uč. s. 58 přečíst si a do sešitu udělat zápis (možno přes víkend):
Dělení živočichů podle druhu potravy
1. býložravci – živí se rostlinami (bylinami) – tur domácí, srnec, ovce, koza, husa
2. masožravci – živí se masem jiných živočichů – kočka, liška, štika, káně
3. všežravci – živí se rostlinami a zároveň jinými živočichy – prase, veverka, člověk
- PS s. 42/12 a,b – zkus pracovat samostatně

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.
Pracovní sešit – str. 42 / cv.1 – doplnit křížovku i s obrázky + cv.2 – napsat, která jídla máte rádi
Vocabulary - nová slovní zásoba z 9. lekce Bug café:


Týden od 6.4.2020 do 8.4.2020

Matematika

PONDĚLÍ
- PS s. 23/1,2

ÚTERÝ
- PS 23/3,5

STŘEDA
- uč. 75/72 – folie
- zkoušet na papír rýsovat kružnice kružítkem (přes prázdniny)

ČTVRTEK

PÁTEK

Český jazyk

PONDĚLÍ
- Myšky s. 58/1,2,3 + poučka

ÚTERÝ
– uč. s. 79/5 písemně do školního sešitu (nápovědu najdete ve cv. 4 nebo v Myškách s. 58)

STŘEDA
- Myšky s. 59/1 dokončit chybějící cvičení

ČTVRTEK

PÁTEK

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- písanka – s. 6/polovina (nepatří tam Lhota, Nové Dvory, Matějov)
- čítanka – s. 87 + otázky

STŘEDA
- čítanka s. 88-89 + otázky + vlastní knížka přes prázdniny
- písanka s. 6 dokončit (nápověda v Prv s. 13-15)

Prvouka

- uč. s. 56-57 – přečíst si a prohlédnout obrázky
- zápis do sešitu udělají děti během celého týdne (do 13.4.),
při zápisu pozorujte obrázky v učebnici, hlavně popis těla jednotlivých skupin obratlovců (aby je děti uměly podle obrázku popsat), na konci zápisu si namalovat jednoho obratlovce podle výběru a popsat části jeho těla (obrázek velký aspoň přes 3 řádky)

nadpis Obratlovci
- mají kostru složenou z kostí a páteře, páteř je složená z obratlů
- obratlovce dělíme na 5 skupin:

1. Ryby – žijí ve vodě
- tělo je pokryté kůží se šupinami, místo končetin mají ploutve
- kapr, štika, pstruh

2. Obojživelníci – žijí část života ve vodě a část na souši
- mají měkkou vlhkou kůži
- žáby (ropucha obecná, skokan zelený, rosnička), mlok skvrnitý

3. Plazi – žijí většinou na souši, pohybují se plazením
- mají suchou kůži porostlou šupinami
- mláďata se líhnou z vajec
- hadi, želvy, ještěrky

4. Ptáci – žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě
- tělo mají porostlé peřím, mají křídla a zobák
- mláďata se líhnou z vajec
- vrabec, sýkora, bažant, straka, čáp, vlaštovka

5. Savci – žijí na souši, pod zemí, ve vodě i ve vzduchu
- rodí živá mláďata, která sají od matky mateřské mléko
- tělo mají většinou porostlé srstí
- krtek, jezevec, tur domácí, liška, pes, kočka
- člověk

Anglický jazyk

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.

Pracovní sešit – str. 41 / cv.6 - děti odpovídají podle sebe + cv.7 – děti nakreslí a popíší své oblíbené oblečení.

Easter – Velikonoce
- Učebnice str. 70 písnička o Velikonocích + vyrobit si Easter card (Velikonoční pohlednici)
- slovní zásoba:


Týden od 30.3.2020 do 3.4.2020

Matematika

PONDĚLÍ
- PS s. 16/1,2
ÚTERÝ
Počítání příkladů s jednotkami hmotnosti i délky
- uč. 81/4 – folie (piš jen výsledky bez jednotek ), 81/1 - 2 sloupečky do škol. seš.

STŘEDA
- uč. 82/7 – folie (piš výsledek i s jednotkou)

ČTVRTEK
Geometrie
- uč. 85/1,2 – ústně … Čtyřúhelníky – do sešitu Geometrie napiš zápis:
nadpis Čtyřúhelníky
      - jsou rovinné obrazce, které mají čtyři vrcholy a čtyři strany (čtverec, obdélník)
      - pak si do sešitu pod zápis narýsuj podle pravítka libovolný čtverec a obdélník a pojmenuj je (můžeš použít i čtverečkovaný papír)
Poznámka: na příští pátek budeme potřebovat kružítko, papír velikost A4 (na trénování kružnic)

PÁTEK
- PS s. 22/1, cv.5 úplně samostatně

Český jazyk

PONDĚLÍ
- VS po V – uč. 75/1 zpaměti během týdne a pokud máte možnost tisknout obrázky VS po V, tak pak prosím nalepit do sešitu na VS a během týdne dopisovat slova příbuzná, jak jsme zvyklí (ale není povinné)
- Myšky s. 54 dopiš a vymaluj obrázky

ÚTERÝ
– uč. s. 76/1 + poučka, 76/2a - folie ,76/2c - ústně tvořte věty + poučka Zapamatujte si
- Myšky s. 55/1,2 - samostatná práce dětí

STŘEDA
- uč. s. 77/3a do domácího sešitu 5 řádků (poslední spojení bude kráva je přežvýkavec)

ČTVRTEK
- upevnit si řadu VS po V
- uč. 78/1 ústně, cv.2a, 3 - folie + poučka (obrázky vydry a výra)

PÁTEK
- Myšky s. 53/1 d,e
- opakovat si všechny řady vyjmenovaných slov

Čtení/Psaní

ÚTERÝ
- písanka – s. 5/polovina (nápovědu jmen najdete dole na stránce)
- čítanka – s. 100 Proč se žížaly schovávají pod kameny (máme spojitost s PRV Bezobratlí ?)
- uč. s. 77/3a do domácího sešitu 5 řádků (poslední spojení bude kráva je přežvýkavec)
PÁTEK
- vlastní knížka

Prvouka

PONDĚLÍ
- uč. s. 54- přečíst si Dělení živočichů podle vnitřní stavby těla (bezobratlí a obratlovci)
- zápis do sešitu udělají děti nejpozději do čtvrtka (dětem asi bude končit sešit do PRV, tak buď ho nahraďte novým nebo přidejte aspoň několik stránek na konec sešitu – děkuji)
nadpis Dělení živočichů podle vnitřní stavby těla
- živočichy dělíme na:
1. bezobratlí – nemají v těle kostru ……. namaluj nějakého živočicha (viz. učebnice)
2. obratlovci – mají v těle kostru (páteř, obratle) ……..namaluj živočicha

ČTVRTEK
- uč. 54 -55 Bezobratlí živočichové
zápis do sešitu:
nadpis Bezobratlí živočichové
= hmyz – motýli, včela, vosa, čmelák, mravenci, mouchy a brouci
= žížala, slimák, hlemýžď, pavouk, rak
Děti si mohou nakreslit do sešitu obrázek některého z těchto živočichů.

PÁTEK
- PS s. 40/6,7,8

Anglický jazky

Vypracované úkoly zašlete nafocené na emailovou adresu: kratka.medlov@seznam.cz na kontrolu. Děkuji.

Učebnice – na str. 40 přečíst si a přeložit + přečíst si a přeložit komiks na str. 41
Vocabulary – dopsat si slovíčka k 8. lekci Superstar Clothes

Pracovní sešit – str. 40 / cv.5 utvořit podle vzoru otázky + odpovědi
Opakujte si věty s otázkou Have you got … ? + odpovědi; Whose (hat) is this? + odpovědi


Týden od 23.3.2020 do 27.3.2020

Matematika

Pondělí
- PS s. 19
Úterý
- PS s. 20 ( kdo nemá, dokončí s. 18)
Středa
- PS s. 21
Čtvrtek
Geometrie
- uč. 78 Jednotky délky – do sešitu Geometrie napiš zápis:
nadpis Jednotky délky (barevně podtrhni)
- milimetr (mm), centimetr (cm), decimetr (dm), metr (m), kilometr (km)
1 m = 10 dm1 dm = 10 cm1 km = 1 000 m
1 m = 100 cm1 dm = 100 mm
1 m = 1 000 mm1 cm = 10 mm
uč. s. 78/1 folie
Pátek
- uč. s. 78/3,4,5 ústně 78/5 folie

Český jazyk

Pondělí
- zopakovat si zpaměti VS po S
- uč. s. 70/1 + žlutá poučka,70/2 folie (kontrola, pak gumovat, nefotit, neposílat),70/3 ústně + žlutá poučka
Myšky s. 49/1,2,3
Úterý
– uč. s. 71/1 ústně, 71/2,3 folie
- Myšky s. 49/4,5 s. 50/3,4
Středa
- Myšky s. 51/ poučky (přečíst si je vícekrát) + celá s. 51
Čtvrtek
- Myšky s. 52/1,2,3,4,5
Pátek
- uč. s. 72/1 + poučka ústně, 72/2 písemně do škol. seš. – napiš rovnou s vhodným slovem

Čtení/Psaní

Úterý
- písanka – s. 4/1
- čítanka – s. 83 –číst a odpovědět na otázky + vlastní knížka (pokud stíháte)
Středa
- čítanka s. 84
- písanka s 4 dokončit
Pátek
-čítanka s. 85 + otázky

Prvouka

Pondělí
- uč. s. 53- dočíst Znaky živočichů a zopakovat si je všechny podle sešitu, kde je máme už všechny zapsané
- PS s. 38/2 vyznač cestičku barevně (podle barvy daného pohybu)
Čtvrtek
- PS s. 37/1 (nápověda pro rodiče: člověk-přijímají potravu a vodu, pes-vylučují, pes-dýchají, kachna-pohybují se, myš-vnímají okolí smysly, ježek-reagují na změny v přírodě, slunéčka-rozmnožují se, koťata-rostou a vyvíjejí se + oranžová otázka č. 1,2 ústně
Pátek - PS s. 38/3, s. 39/4

Anglický jazky

Učebnice – str. 38 přečíst si text The crazy clothes shop + přeložit si jej
- str. 39 přečíst si a přeložit si první cvičení (Listen, Read and Act)
Pracovní sešit – str. 38 / cv. 2
- str. 39 / cv. 3 (pracujte společně s učebnicí, kde jsou obrázky Superstar na straně 2 a 3) + cv. 4
English – do sešitku napsat tyto věty a přeložit si je:

Máš zelenou bundu? _____________________________
Máš červené tričko? _____________________________
Mirek má modrý klobouk. _____________________________
Dana má hnědý svetr. _____________________________
Já mám žlutou sukni. _____________________________


Týden od 16.3.2020 do 20.3.2020

  ANGLICKÝ JAZYK 3. ročník

  Učebnice – na str. 37 přečíst si a přeložit si komiks

  Vocabulary – napsat si nová slovíčka z 8. lekce Superstar Clothes

  Pracovní sešit – str. 38 / cv.1 přečíst si a vybarvit

  A. Český jazyk
  Téma: 1. Dokončit vyjmenovaná slova po P (nejlépe do středy)
  2. Začít VS po S (čt-pá)
  3. Sledovat televizní výuku na ČT2 UčíTelka
  ad A1) sešit na vyjm. slova (VS) – z uč. s.60 dovypisovat ke zbývajícím VS slova příbuzná, zakroužkovat y a vymalovat obrázky
  uč. s. 63-66 ----- s. 63/1,2,3 ústně, 63/4 na folii (s rodičem potom zkontrolovat, vysvětlit si chyby, možno vygumovat …….všechna cvičení na folii po následné kontrole a opravě chyb vygumujte, abyste měli folii připravenou pro další cvičení), s. 64/1,2,3 ústně, s. 65/1,2,3 ústně, 65/4a do domácího (případně školního) seš., 64/4b,c,d ústně, s 66/5 na folii
  Myšky s. 44-45- samostatná práce, s. 46/1 samostatná práce (procvičovat postupně), diktát si můžete zkusit na papír
  ad A2) uč. s. 68/1 zpaměti, 68/2 – ústně, vysvětlit si daná VS a slova k nim příbuzná
  s. 69/1 + žlutá poučka – ústně, 69/2,3 folie
  Myšky s. 47-48 samostatná práce
  B. Čtení/psaní
  - Písanka s. 2, 3
  - Čítanka – s. 76-77 + otázky za textem, s. 78-79 + otázky, s. 80-82 + otázky
  - vlastní četba (pokud stíháte) – zapisovat vše do deníčku na čtení

  C. Matematika (prosím rozdělte si zadané učivo na celý týden podle vašich možností, ale nejlépe 1 strana uč. + PS na den)
  Téma: 1. Sčítání a odčítání do 1000
  2. Geometrie - trojúhelník
  2. UčíTelka na ČT2 (matematika je v úterý 17.3. v 10.10 h)
  ad C1) - PS s. 12/6 vypočítej přímo do příkladu nejdříve závorku a pak dopočítej zbytek příkladu
  uč. s. 70/40 ústně, 70/41,44,45 folie (v matem. platí u folie stejné pravidlo jako v ČJ –vypočítej, zkontrolujte, vygumuj), 70/42,43,46 ústně (příklad, odpověď) + PS s. 13
  - uč. s. 71/47 ústně, 71/48, 52 folie, 71/49, 50, 51, 53 ústně (příklad, odpověď) + PS s. 14
  - PS s.15, s. 17/1, 4,5
  - PS s 18 průběžně procvičujte a opakujte probrané příklady (nemusíte počítat naráz vše)
  ad C2) uč. s. 69/1, 5 do sešitu geometrie – napiš nadpis Trojúhelník (nadpis barevně podtrhni) a pak postupuj podle zadání v učebnici, s. 69/2 folie, PS s. 39/4,5

  D. Prvouka (na týden)
  Téma: 1 Živočichové – znaky živočichů
  2. UčíTelka – středa 10.10 h (téma je sice rodina, které jsme už probírali, ale mohou si zopakovat, protože je to zároveň ve spojení s angličtinou)
  ad D1) uč. s. 51, 52 – přečíst si + zápis do sešitu (pokud budete mít možno, tak si tento list vytiskněte a zápis do sešitu nalepte, zápis mohou čitelně napsat i rodiče) , děti si mohou nakonec namalovat nějaké zvíře nebo člověka,
  Zápis:


  Znaky živočichů (člověk + zvířata)
  Živočichové:
  1. Přijímají vodu a potravu
  - všichni živočichové přijímají potravu a vodu
  2. Vylučují z těla odpadní látky
  - pot, moč, trus a oxid uhličitý (při dýchání)
  3. Dýchají
  -přijímají kyslík a vylučují oxid uhličitý
  -savci a ptáci dýchají plícemi
  - ryby dýchají žábrami
  4. Pohybují se
  - pohybují se z místa na místo
  - chodí, běhají, skáčou, plazí se, plavou, šplhají nebo létají

  5. Vnímají okolí svými smysly
  - člověk má 5 smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat)
  6. Reagují na změny v přírodě
  - živočichové reagují na střídání dne a noci, na změny teploty vzduchu při změně ročního období (stěhovaví ptáci)
  7. Rozmnožují se
  - živ. se v dospělosti rozmnožují
  - samec oplodní samici stejného druhu, narodí (vylíhne se) nové mládě
  - savci – narodí se živé mládě
  - ptáci, ryby – mláďata se líhnou z vajec
  8. Rostou a vyvíjejí se
  - mláďata rostou a vyvíjejí se až v dospělého samce nebo samici, podobají se svým rodičům