O mateřské škole
Mateřská škola byla v obci otevřena již v roce 1945. Od roku 1958 dodnes je umístěna v jednopatrové netypizované budově uprostřed obce. Její součástí je školní jídelna. V budově jsou dvě menší a jedna větší třída s hernou a umývárnami, dvě šatny, sál pohybové výchovy a malá kancelář. Protože budova není typizovaná, svým vnitřním řešením zcela neodpovídá požadavkům na optimální provoz(zejména řešení šaten).
Budova prošla několika rekonstrukcemi, z nichž poslední proběhla v letech 2004-2005. Při ní došlo k výstavbě nové školní kuchyně a jídelny a bytu pro ředitele školy a k celkové rekonstrukci stávající budovy.
Součástí mateřské školy je také školní zahrada, která byla z důvodu rekonstrukce budovy a výstavby nové ulice za MŠ několik let mimo provoz. Nově upravená a vybavená byla zpřístupněna na jaře 2009.
Naše MŠ je trojtřídní s celodenní péčí. Zajišťuje vzdělávání a péči o děti od 3 do 7 let, v souladu se zákony a vyhláškami MŠTV ČR.(Jsou samostatnou přílohou tohoto ŠVP). Třídy jsou heterogenní( věkově smíšené). V ranních hodinách při scházení dětí a v odpoledních hodinách při rozcházení dětí jsou třídy na půl hodiny spojeny.


Pedagogové mateřské školy

Mgr. Helena Vašíčková, zástupce ředitele pro MŠ

Irena Urbášková, učiteka MŠ

Bc. Helena Rusínová, učiteka MŠ

Petra Cabáková, učitelka MŠ

Michaela Nevrlá, učiteka MŠ

Monika Spurná, učiteka MŠ


Ilona Picková, asistentka pedagoga

Andrea Kvapilová, asistentka pedagoga

Markéta Huličná, asistentka pedagoga

Nepedagogové mateřské školy

Jana Prenerová, domovník