V případě zájmu o školní družinu ve školním roce 2023/2024 prosím o vyplnění a odevzdání přihlášky nejpozději do 1.6.2023. Přihlášky jsou ke stažení zde na stránkách školy nebo k vyzvednutí osobně v budově školy.

Informace o školní družině
ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času před vyučováním a před odchodem domů nebo do zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny.

Pro činnost využíváme vlastní prostory v přístavbě školy. Místnost je rozlehlá, světlá zařízená jako herna, rozčleněná nábytkem na koutky, které zajistí žákům soukromí při hrách ve skupinkách. Větší část místnosti pokrývá koberec, který vyhovuje při hrách se stavebnicemi, při rozhovorech a hrách v komunitním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavena stoly a židličkami a při znečištění snadno udržovatelnou dlažbou.

Hygienické zázemí mají děti ŠD vlastní. Oděv a obuv ukládáme do uzamykatelných skříněk v šatně. Na výzdobě všech prostor družiny se podílejí žáci svými pracemi. K zájmové činnosti využíváme tělocvičnu, učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku i školní knihovnu. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, drobné cvičební náčiní (skákací míče, gumy, švihadla, kuželky,...). Vše je umístěno tak, aby si to žáci mohli brát i ukládat samostatně. Máme stanovena pravidla pro jejich využívání. Sportovní náčin í- míče, švihadla, skákací gumu, lano, pálky na líný tenis, badminton, chůdy, sáně, boby, lopaty a další, si mohou žáci vybrat na aktivity venku . Tyto pomůcky a materiál nezbytný pro různé aktivity máme uloženy ve kabinetě vychovatelky.

V oddělení jsou k dispozici pastelky, voskovky, fixy, nůžky, lepidla. Podle potřeb používáme i další výtvarný materiál a pomůcky. K rozvoji čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme knihovničku vybavenou dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožurami, kvízy či hádankami. Žáci využívají různé hry k rozvoji slovní zásoby, nácviku abecedy, skládání slov a vět, pexesa s různými náměty, kvarteta,... .

Pro poslech používáme radiomagnetofon. ŠD je vybavena televizorem, video a DVD přehrávačem, dvěma PC s didaktickými hrami a děti mají možnost pracovat s internetem v kabinetě vychovatelky. Odbornou počítačovou pracovnu navštěvjí žáci 2krát týdně a použijí počítače k didaktickým hrám, ke kreslení, psaní, počítání, k získávání informací.

V okolí družiny využíváme lesopark, který je zdrojem poznání i možností k rekreačním činnostem a vycházkám. K rozvoji pohybových dovedností a schopností využíváme dětské hřiště za budovou bývalé ZŠ a hřiště TJ Medlov.

Po dohodě s vedením školy bychom chtěli prostředí školní družiny během několika let vylepšit novým nábytkem. Každoročně obnovujeme a doplňujeme nabídku stolních her, hraček, stavebnic i jiných pomůcek pro žáky.