Přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021 - NOVÁ


Vyplněnou přihlášku, kterou je rovněž možné si vyzvednou v kanceláři ŠJ, odevzdejte do školní jídelny do 30.6.2020.Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.
Výdej obědů:
- pro žáky ZŠ
- pro cizí strávníky

Po - Pá 11:30 - 13:30 hod. (dle rozvrhů tříd)
Po - Pá 11:00 - 11:25 hod.
Telefon: 739 047 912

Sdělení pro všechny strávníky, kteří platí stravné v hotovosti:
Prosím sledujte termíny, o náhradních budete včas informováni.

26. 9. 2019 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za říjen 2019
22.10. 2019 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za listopad 2019
21.11. 2019 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za prosinec 2019
17.12. 2019 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za leden 2020
23. 1. 2020 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za únor 2020
25. 2. 2020 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za březen 2020
26. 3. 2020 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za duben 2020
23. 4. 2020 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za květen 2020
26. 5. 2020 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za červen 2020
Cena za oběd: I. stupeň (7 - 10 let) 23,- Kč
II. stupeň (11 - 14 let) 27,- Kč
Nad 15 let 30,- Kč
Cizí strávníci 56,- Kč

V souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování dochází s účinností od 1.9.2017 k úpravě cen stravného ve školní jídelně podle věkových kategorií takto:

Mateřská škola

Věkové skupiny strávníků Koeficient na přepočet přihlášených Finanční limity na nákup potravin dle vyhl.č.107/2005 Sb.

Původní sazba
v Kč

Cena po úpravě
v Kč

3 - 6 let přesnídávka

6,00 až 9,00

6,00 8,00
oběd 0,5 14,00 až 25,00 16,00 19,00
svačina 6,00 až 9,00 6,00 8,00
Celodenní stravné 28,00 35,00
7 – 10 let přesnídávka 7,00 až 12,00 7,00 9,00
oběd 0,6 16,00 až 32,00 19,00 23,00
svačina 6,00 až 10,00 6,00 8,00
Celodenní stravné 32,00 40,00

Základní škola

Věkové skupiny strávníků

Koeficient
na přepočet přihlášených

Finanční limity na nákup potravin dle vyhl.č.107/2005 Sb. Původní sazba v Kč Cena po úpravě v Kč
7 – 10 let 0,6 16,00 až 32,00 19,00 23,00
11 – 14 let 0,7 19,00 až 34,00 22,00 27,00
15 let a více 0,8 20,00 až 37,00 26,00 30,00


Veřejnost : cena 56,00 Kč ( potraviny, mzdová a provozní režie, zisk)

Způsob platby: bezhotovostní, přes účet jakékoliv banky na účet školy č. 1809720349/0800 vždy k 20. předchozího měsíce (tzn. 20.8. na měsíc září). K platbám je kromě jména dítěte důležitý tzv. variabilní symbol což je prvních 6 čísel rodného čísla vašeho dítěte.
Nebo je možné platit hotově v určeném termínu na příští měsíc.

Výdej obědů: do jídlonosičů: 11.00 – 11.25 hodin

11.30 – 13.30 hodin pro žáky a zaměstnance školy
Nepřítomnost žáka : upozorňuji rodiče, že obědy do jídlonosičů mohou být odebrány jen z důvodu nepřítomnosti žáka a to pouze první den nemoci. Následující den nepřítomnosti dítěte ve škole musí být obědy odhlášeny. V případě neodhlášení se hradí plná hodnota stravného.
Způsob odhlašování : obědy se odhlašují den předem do 13.30 hodin telefonicky na čísle 739 047 912 nebo osobně v kanceláři školní jídelny či e-mailem jídelna.medlov@seznam.cz. Není možné odhlásit oběd ráno na daný den a to ani v případě nemoci. Ve dnech prázdnin, případně ředitelského volna je žák automaticky odhlášen.
Celé znění vnitřního řádu školní jídelny naleznete na internetových stránkách školy, nebo na nástěnce v budově školní jídelny, mateřské školy či v kanceláři vedoucí ŠJ.
Veřejnost: cena 56,- Kč (potraviny, mzdová a provozní režie, zisk)
Platba v hotovosti na následující měsíc.
Pokud zatím nevyužíváte služeb naší školní jídelny a máte zájem se zde stravovat, obraťte se, prosím, na provozní školní jídelny paní Jitku Purovou, tel.: 739 047 912.