Průměrná hmotnost 1 porce podle skupin strávníků


Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.
Výdej obědů:
- pro žáky ZŠ
- pro cizí strávníky

Po - Pá 11:30 - 13:30 hod. (dle rozvrhů tříd)
Po - Pá 11:00 - 11:25 hod.
Telefon: 739 047 912

Sdělení pro všechny strávníky, kteří platí stravné v hotovosti:
Prosím sledujte termíny, o náhradních budete včas informováni.

26. 9. 2023 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za říjen 2023
19.10. 2023 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za listopad 2023
21.11. 2023 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za prosinec 2023
14.12. 2023 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za leden 2024
25. 1. 2024 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za únor 2024
22. 2. 2024 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za březen 2024
21. 3. 2024 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za duben 2024
25. 4. 2024 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za květen 2024
25. 5. 2024 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za červen 2024
Cena za oběd: I. stupeň (7 - 10 let) 27,- Kč
II. stupeň (11 - 14 let) 32,- Kč
Nad 15 let 36,- Kč
Cizí strávníci 71,- Kč

Finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin platné od 1.2.2023:

Mateřská škola

Věkové skupiny strávníků Koeficient na přepočet přihlášených Finanční limity na nákup potravin.

Cena po úpravě
v Kč

3 - 6 let přesnídávka

8,00 až 15,00

9,00
oběd 0,5 17,00 až 36,00 23,00
svačina 8,00 až 15,00 9,00
na nápoje (děti MŠ) 4,00 až 8,00 4,00
Celodenní stravné 45,00
7 – 10 let přesnídávka 9,00 až 20,00 9,00
oběd 0,6 20,00 až 47,00 27,00
svačina 8,00 až 16,00 9,00
na nápoje (děti MŠ) 4,00 až 8,00 4,00
Celodenní stravné 49,00

Základní škola

Věkové skupiny strávníků

Koeficient
na přepočet přihlášených

Finanční limity na nákup potravin Cena po úpravě v Kč
7 – 10 let 0,6 20,00 až 47,00 27,00
11 – 14 let 0,7 23,00 až 50,00 32,00
15 let a více 0,8 24,00 až 54,00 36,00
Cizí strávníci 1,0 24,00 až 54,00 45,00

Upozorňujeme že dítě, které dovrší v průběhu školního roku 7, 11 nebo 15 let, je celý školní rok zařazeno do vyšší kategorie, která náleží tomuto věku


Veřejnost : cena 71,00 Kč ( potraviny, mzdová a provozní režie, zisk)

Způsob platby: bezhotovostní, přes účet jakékoliv banky na účet školy č. 1809720349/0800 vždy k 20. předchozího měsíce (tzn. 20.8. na měsíc září). K platbám je kromě jména dítěte důležitý tzv. variabilní symbol což je prvních 6 čísel rodného čísla vašeho dítěte.
Nebo je možné platit hotově v určeném termínu na příští měsíc.

Výdej obědů:

do jídlonosičů: 11.00 – 11.25 hodin

11.30 – 13.30 hodin pro žáky a zaměstnance školy
Nepřítomnost žáka : upozorňuji rodiče, že obědy do jídlonosičů mohou být odebrány jen z důvodu nepřítomnosti žáka a to pouze první den nemoci. Následující den nepřítomnosti dítěte ve škole musí být obědy odhlášeny. V případě neodhlášení se hradí plná hodnota stravného.
Způsob odhlašování : obědy se odhlašují den předem do 13.00 hodin telefonicky na čísle 739 047 912 nebo osobně v kanceláři školní jídelny či e-mailem jidelna.medlov@seznam.cz. Není možné odhlásit oběd ráno na daný den a to ani v případě nemoci. Ve dnech prázdnin, případně ředitelského volna je žák automaticky odhlášen.
Celé znění vnitřního řádu školní jídelny naleznete na internetových stránkách školy, nebo na nástěnce v budově školní jídelny, mateřské školy či v kanceláři vedoucí ŠJ.
Pokud zatím nevyužíváte služeb naší školní jídelny a máte zájem se zde stravovat, obraťte se, prosím, na provozní školní jídelny paní Jitku Purovou, tel.: 739 047 912.