Průměrná hmotnost 1 porce podle skupin strávníků


Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.
Výdej obědů:
- pro žáky ZŠ
- pro cizí strávníky

Po - Pá 11:30 - 13:30 hod. (dle rozvrhů tříd)
Po - Pá 11:00 - 11:25 hod.
Telefon: 739 047 912

Sdělení pro všechny strávníky, kteří platí stravné v hotovosti:
Prosím sledujte termíny, o náhradních budete včas informováni.

23. 9. 2021 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za říjen 2021
21.10. 2021 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za listopad 2021
23.11. 2021 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za prosinec 2021
14.12. 2021 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za leden 2022
25. 1. 2022 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za únor 2022
22. 2. 2022 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za březen 2022
24. 3. 2022 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za duben 2022
26. 4. 2022 úterý 6,30 - 14,00 hodin stravné za květen 2022
26. 5. 2022 čtvrtek 6,30 - 14,00 hodin stravné za červen 2022
Cena za oběd: I. stupeň (7 - 10 let) 25,- Kč
II. stupeň (11 - 14 let) 29,- Kč
Nad 15 let 34,- Kč
Cizí strávníci 60,- Kč

Finanční limity na nákup potravin:

Mateřská škola

Věkové skupiny strávníků Koeficient na přepočet přihlášených Finanční limity na nákup potravin dle vyhl.č.107/2005 Sb.

Původní sazba
v Kč

Cena po úpravě
v Kč

3 - 6 let přesnídávka

8,00 až 11,00

8,00 8,00
oběd 0,5 17,00 až 30,00 19,00 21,00
svačina 8,00 až 11,00 8,00 8,00
Celodenní stravné 35,00 37,00
7 – 10 let přesnídávka 9,00 až 15,00 9,00 9,00
oběd 0,6 20,00 až 39,00 23,00 25,00
svačina 8,00 až 12,00 8,00 8,00
Celodenní stravné 40,00 42,00

Základní škola

Věkové skupiny strávníků

Koeficient
na přepočet přihlášených

Finanční limity na nákup potravin dle vyhl.č.107/2005 Sb. Původní sazba v Kč Cena po úpravě v Kč
7 – 10 let 0,6 20,00 až 39,00 23,00 25,00
11 – 14 let 0,7 23,00 až 41,00 27,00 29,00
15 let a více 0,8 24,00 až 45,00 30,00 34,00


Veřejnost : cena 60,00 Kč ( potraviny, mzdová a provozní režie, zisk)

Způsob platby: bezhotovostní, přes účet jakékoliv banky na účet školy č. 1809720349/0800 vždy k 20. předchozího měsíce (tzn. 20.8. na měsíc září). K platbám je kromě jména dítěte důležitý tzv. variabilní symbol což je prvních 6 čísel rodného čísla vašeho dítěte.
Nebo je možné platit hotově v určeném termínu na příští měsíc.

Výdej obědů: do jídlonosičů: 11.00 – 11.25 hodin

11.30 – 13.30 hodin pro žáky a zaměstnance školy
Nepřítomnost žáka : upozorňuji rodiče, že obědy do jídlonosičů mohou být odebrány jen z důvodu nepřítomnosti žáka a to pouze první den nemoci. Následující den nepřítomnosti dítěte ve škole musí být obědy odhlášeny. V případě neodhlášení se hradí plná hodnota stravného.
Způsob odhlašování : obědy se odhlašují den předem do 13.30 hodin telefonicky na čísle 739 047 912 nebo osobně v kanceláři školní jídelny či e-mailem jidelna.medlov@seznam.cz. Není možné odhlásit oběd ráno na daný den a to ani v případě nemoci. Ve dnech prázdnin, případně ředitelského volna je žák automaticky odhlášen.
Celé znění vnitřního řádu školní jídelny naleznete na internetových stránkách školy, nebo na nástěnce v budově školní jídelny, mateřské školy či v kanceláři vedoucí ŠJ.
Veřejnost: cena 60,- Kč (potraviny, mzdová a provozní režie, zisk)
Platba v hotovosti na následující měsíc.
Pokud zatím nevyužíváte služeb naší školní jídelny a máte zájem se zde stravovat, obraťte se, prosím, na provozní školní jídelny paní Jitku Purovou, tel.: 739 047 912.