Projekt EVVO 2009 - ČTYŘI KAPKY VODY

Tento projekt byl realizován díky dotaci získané z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdilávání výchovy a osvity (EVVO) ve školách v roce 2009. Probíhal v dubnu až prosinci roku 2009. Zabýval se vodní problematikou. "Kapky vody" v nim symbolizují jednotlivé aktivity projektu.

Den o vodě

První "kapkou" v něm byl projektový den - DEN O VODĚ. Uskutečnil se 30. dubna 2009. Žáci ze 4.-9. třídy si v rámci skupinové práce na stanovištích zdokonalovali a rozvíjeli své "vodní" znalosti a dovednosti netradičně a činnostně. Téma - VODA bylo zpracováno průřezově.
Žáci tedy řešili v rámci stanovišt! úkoly z ruzných vyučovacích předmětů (Po, Z, M, Ch, F, Ej, Aj, Vv, Hv, D, atd.).Exkurze s vodní tématikou

Druhou "kapku" představovaly exkurze s vodní tématikou. Žáci se během nich seznámili s konkrétními příklady vodního hospodářství, se způsoby jakými lidé využívají vodní energii, s přírodními zajímavostmi souvisejícími s činností a působením vody v krajině a v neposlední řadi také s hydrobiologií. V průběhu května až září se uskutečnily čtyři exkurze: exkurze do PVE DLOUHÉ STRÁNĚ (5.5.2009), dvoudenní exkurze do Střediska ekologické výchovy RYCHTA Krásensko, MORAVSKÝ KRAS (25.-26.5.2009), exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví (9.6.2009) a dvoudenní exkurze do CEA SLUŇÁKOV (17.-18.9. 2009).


Sladkovodní přírodní akvárium

V rámci třetí "kapky" vytvořili žáci 8.třídy na školní chodbě model vodního ekosystému -sladkovodní přírodní akvárium. Účastnili se příprav i instalace akvária a soustavně provádí i pravidelnou péči, údržbu akvária a v rámci různých předmětů také různá pozorování a pokusy zaměřené na vodu a vodní ekosystém.

Konference o projektu

Poslední "kapkou" v našem projektu byla Konference o projektu. Uskutečnila se v prosinci. Žáci se podíleli na její přípravě, realizaci i hodnocení. V jejím průběhu přednesou vlastní prezentace s podrobnými informacemi o jednotlivých aktivitách projektu spolužákům, učitelům, rodičům a veřejnosti.