Výpočet stravného

Kolik jídel bylo zdarma:   

                          Počet osob:   

 5 - 12 hodin
12 - 18 hodin  
nad 18 hodin  

                                       

Nekrácenné stravné  Kč

                S t r a v n é  Kč


Při pracovních cestách zaměstnanců na území České republiky se poskytne stravné v následující výši:

166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
256 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
398 Kč, trvá-li pracovní cesta více jak 18 hodin.

Při pracovních cestách zaměstnanců do zahraničí se výše stravného řídí ustanoveními vyhlášky Ministerstva financí vydané podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu:
- 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
- 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
- 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin