Úkoly pro žáky se nacházejí nahoře v záložce Pro Žáky


Informace pro zákonné zástupci dětí a žáků, kteří byli ve styku s osobou, u které byl potvrzen koronavirus.
Vzhledem k tomu, že informace o Vaší karanténě na www. stránkách KHS OK jsou v rozporu s informacemi, které jsem Vám musel sdělit v pondělí 16.03.2020, na základě telefonického pověření, Vám sděluji, že já nejsem oprávněnou osobou, která o Vaší karanténě rozhoduje. Doporučuji Vám postupovat podle informací KHS OK.