Časový sled vyučovacích hodin

1.hodina            7,40 –   8,25
2.hodina            8,35 –   9,20
3.hodina            9,35 – 10,20
4.hodina          10,30 – 11,15
5.hodina          11,25 – 12,10
6.hodina          12,20 – 13,05
7.hodina          13,15 – 14,00
8.hodina          14,10 – 14,55
9.hodina          15,00 – 15,45

Poznámka : U 7., 8. a 9. vyučovací hodiny se může začátek a konec  měnit podle určení vyučujícího učitele. Tuto změnu je povinen vyučující sdělit zákonným zástupcům žáků.