Pedagogové základní školy

Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy

 • 1. stupeň

Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 1. třída

Mgr. Vendula Vysloužilová, TU 2. třída

Mgr. Jarmila Smyčková, TU 3. třída

Hana Labonková, TU 4. třída

Mgr. Klára Filipová, TU 5. třída

Věra Machačová, Vychovatelka školní družiny

Dana Kristová, Vychovatelka školní družiny

 • 2. stupeň

 • Mgr. Jana Krátká, TU 6. třída

  Mgr. Andrea Rusínová, TU 7. třída

  Mgr. Bc. Kateřina Antesová, TU 8. třída, specializace EVVO

  Mgr. Bc. Ilona Novotná, TU 9. třída

  Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně, ICT správce

  Mgr. Hana Heinzová, výchovný poradce

  Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. st.

  Mgr. Jarmila Dudásová, speciální pedagog

  Anna Urbášková DiS., asistent pedagoga

  Eva škabrahová, asistent pedagoga

  Hana Koukalová, asistent pedagoga

  Jitka Kábrtová, asistent pedagoga

  Ing. Dana Jiráková, asistent pedagoga  Nepedagogové základní školy


  Jaromír Habusta, domovník

  Pavla Pekrová, uklízečka

  Pavla Tomanová, uklízečka