Pedagogové základní školy

Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy

 • 1. stupeň

Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 1. třída

Mgr. Barbora Vanková, TU 2. třída

Mgr. Lenka Králová, TU 3. třída

Mgr. Klára Filipová, TU 4. třída

Mgr. Jarmila Smyčková, TU 5. třída

Věra Machačová, Vychovatelka školní družiny

Eva Škabrahová, Vychovatelka školní družiny

 • 2. stupeň

 • Mgr. Andrea Rusínová, TU 6. třída

  Mgr. Bc. Kateřina Antesová, TU 7. třída, specializace EVVO

  Mgr. Bc. Ilona Novotná, TU 8. třída

  Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně, TU 9. třída, ICT správce

  Mgr. Hana Heinzová, výchovný poradce

  Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. st.

  Bc. Jana Krátká, učitelka VVP II. st.

  Mgr. Jarmila Dudásová, speciální pedagog

  Anna Urbášková DiS., asistent pedagoga

  Dana Kristová, asistent pedagoga

  Hana Koukalová, asistent pedagoga

  Jitka Kábrtová, asistent pedagoga  Nepedagogové základní školy


  Jaromír Habusta, domovník

  Pavla Pekrová, uklízečka

  Pavla Tomanová, uklízečka